Kända fotbollsspelare marknadsför casino & så påverkar det unga

Kända fotbollsspelare marknadsför casino & så påverkar det unga

I den här artikeln kan du läsa om hur fotbollsstjärnor som Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson har marknadsfört casinon och betting. Och detta väcker etiska frågor om deras inflytande – särskilt på unga fans.

Statistik visar att 40 % av gymnasiepojkar i Sverige spelat om pengar, medan 77 % av 16–17-åringar sett spelreklam nyligen. Vilket visar ett behov av strängare regleringar för framförallt unga.

Vi diskuterar vikten av samarbete mellan idrottsklubbar och spelbolagr.. För att främja ansvarsfullt spelande och skydda ungdomar från spelreklamens potentiella skadeverkningar.

Kända fotbollsspelare har länge haft en enorm påverkan både på och utanför planen. Deras medverkan i reklamkampanjer för casinon och betting har ökat. Något som väcker frågor om både de positiva och de negativa effekterna av deras inflytande. När ikoner som Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson lånar ut sitt ansikte till spelindustrin genom att marknadsföra online casino blir gränsen blir allt mer otydlig mellan sportens glamour och de risker som kommer med spel om pengar.

Fotbollsspelares roll inom casinovärlden

Zlatan Ibrahimovic, vars namn är lika stort på fotbollsplanen som utanför den, gick för några år sedan in som delägare i spelbolaget Bethard. Bolaget är numera sålt och Zlatan har inget engagemang i det längre. Men i detta samarbete syns en berättelse inte bara om sportens ikoner, utan också om deras tillfälliga dans med spelindustrin. Även Henrik Larsson, en annan legendar från de gröna fälten, har varit knuten till ett spelbolag, nämligen Betfair.

Vi kan fortsätta listan med Glenn Hysén och Tomas Brolin för Unibet. Men det finns också ett flertal utländska fotbollsspelare som gör reklam för casino och betting. Cristiano Ronaldo, Brasiliens Neymar, engelsmannen Wayne Rooney, listan kan göras lång. Det ska också nämnas att bland de engelska Premier League-lagen sponsras 40 % av spelbolag. Kanske kan vi tala om ett mönster i fotbollsvärlden?

Zlatans engagemang med Bethard blev en symbol för både möjligheterna och komplikationerna som följer när sport och spel sammankopplas. Med sitt karismatiska varumärke kunde Zlatan dramatiskt öka synligheten för Bethard. Och genom detta blev han en centralfigur i diskussioner om idrottsstjärnors roll i marknadsföring av spel. Det var ett partnerskap som utmanade gränserna.

En viktig diskussion

Även om Zlatan har trätt tillbaka från just detta samarbete, kan hans exempel tjäna som en viktig referenspunkt. Samarbetet visar tydligt de dynamiska och ibland problematiska relationer som kan uppstå när offentliga personer med stort inflytande väljer att länka sina namn till spelindustrin. Alla dessa historier berättar något om vår samtid. En tid då idrottslegendarernas strålkastarljus lyser på den ekonomiska verkligheten i en bransch fylld av både förväntningar och etiska frågor.

Att diskutera den här typen av partnerskap är väsentligt. Inte bara för att förstå deras inverkan nu, utan också för framtida avtal där idrottsikoner funderar över att delta i liknande projekt. Det är diskussioner som denna som ger lärdomar om balansgången mellan att utnyttja sin berömmelse och att behålla en ansvarskänsla mot dem som ser upp till en – både på och utanför planen.

Går man till statistiken kan man se att 34 % av tillfrågade deltagare i en undersökning i Sverige är negativa till att spelbolag sponsrar idrott i Sverige. Tittar man noga på rapporten kan man också se att nästan lika många är positiva till samma sak, nämligen 28 % av deltagarna. Denna undersökning är gjord för BOS, Branschföreningen för Onlinespel. Det är alltså, enligt branschen själva, inte givet att fotbollsstjärnornas deltagande i spelreklam är ett problem för gemene man. Men det är inte en diskussion som går att hoppa över.

Spelstatistik från BOS

Statistik från BOS

Etiska överväganden kring idrottsstjärnor som reklampelare

I takt med att gränserna mellan sport och kommers blir alltmer otydliga, uppstår nya frågor om etiken i att använda idrottsstjärnor som marknadsföringsverktyg. Dessa ikoner är mer än bara spelare på planen, de är ofta idoler och förebilder som många unga vill efterlikna. Så när stjärnor väljer att synas i kampanjer för allt från sneakers till onlinecasinon, kan effekten på deras fans bli stor.

Deras val att ställa upp som ansikten utåt för olika varumärken bär med sig ett ansvar. Speciellt känsligt blir det när det handlar om reklam för betting och spel, där risken för negativa konsekvenser inte kan bortses från. Hur idolerna hanterar denna typ av uppdrag kan direkt påverka hur fans, särskilt yngre, uppfattar riskerna med spel.

Det gäller att hålla balansen mellan den egna trovärdigheten och uppdragens art. Diskussionen kring dessa stjärnors roll i reklamvärlden är nödvändig och viktig. Beslut de tar måste övervägas noggrant. Inte bara för hur de påverkar sitt eget varumärke, utan också för den inverkan de har på samhället, inklusive hur unga fans förhåller sig till ansvarsfullt spelande.

Regler och lagar kring spelreklam i Sverige

I Sverige regleras spelreklam strikt genom både lagstiftning och självreglering inom branschen. Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019 har en ny spellag trätt i kraft som infört striktare krav på licenshavare. Syftet är att stärka konsumentens skydd och minska risken för spelmissbruk.

Enligt den nya spellagen måste all spelreklam vara måttfull. Det innebär att marknadsföringen inte får vara särskilt påträngande eller uppmana till överdrivet spelande. Spelreklam ska också ge en tydlig och balanserad bild av spelets risker. Detta är en del av Sveriges bredare försök att främja ansvarsfullt spelande och skydda konsumenterna, särskilt de som är mest sårbara för spelproblem.

Lagen omfattar även bestämmelser om reklam och marknadsföring som riktas specifikt mot minderåriga och andra riskgrupper. Det är förbjudet att rikta reklam för spelprodukter direkt till personer under 18 år. Det ställs också krav på spelbolagen att de måste ha tydlig information på sina sajter om spelproblem och var spelare kan få hjälp.

Genom dessa regleringar strävar Sverige efter att skapa en säkrare och mer ansvarig spelkultur. För spelbolag innebär det ett krav på noggrannhet i marknadsföringsstrategier, vilket inte bara skyddar konsumenten utan även förbättrar branschens image och långsiktiga hållbarhet.

Påverkan på fans och unga konsumenter

När kända fotbollsstjärnor dyker upp i reklamkampanjer för spel och betting, påverkar deras medverkan långt bortom reklampelarna och tv-skärmarna. Deras beslut har ofta en djupgående inverkan på unga fans som ser upp till dessa stjärnor som mer än bara idrottare – de är ikoner och ideal.

Denna form av reklam kan spela en stor roll i att forma unga människors uppfattningar om spel. Det är delvis en fråga om att locka till spel, men också om att spelandet uppfattas som vanligt eller till och med glamoröst. När idoler skildrar spelandet som en del av en framgångsrik livsstil ökar risken för att unga ska se detta som en eftersträvansvärd väg.

Det är viktigt för både spelindustrin och samhället i stort att överväga hur den här typen av reklam påverkar ungdomar. Att främja ansvarsfullt spelande och att balansera budskapen från dessa stjärnor med starka budskap om de risker som spel innebär är grundläggande.

Ungdomars exponering för spelreklam och kopplingen till idrottsidoler

Trots Sveriges 18-årsgräns för spel om pengar uppgav 40 % av alla svenska pojkar i gymnasiet att de hade spelat om pengar. Enligt CAN:s, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, skolundersökning 2023.

Det kan också tilläggas att enligt en annan undersökning från Folkhälsomyndigheten 2021 hade 77 % av 16–17-åringar sett spelreklam den senaste veckan.

Statistik om spelreklam for unga

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Dessa siffror är inte bara alarmerande i sig, de speglar också den påverkan som reklam för spel om pengar har på ungdomar- Särskilt när kampanjerna är förknippade med fotbollsstjärnor och andra idoler inom sportvärlden.

När unga människor, som redan beundrar spelarna för deras prestationer på planen, ser dem främja betting och casinospel, kan det sända blandade signaler. Det beror på att idrottsstjärnor ofta betraktas som förebilder, och deras handlingar kan uppfattas som ett godkännande av det de gör reklam för.

Idolerna behöver ta ett etiskt ansvar

Det krävs därför fler åtgärder för att minska minderårigas exponering för spelreklam. I stället bör budskap om ansvarsfullt spelande kommuniceras till unga människor. Det innebär att öka medvetenheten om farorna med spel och att reglera hur spelprodukter får marknadsföras, särskilt i kanaler som är populära bland ungdomar. Fotbollslag och övriga idrottsorganisationer behöver också överväga sitt etiska ansvar när de väljer sponsorer och partners, så att de inte oavsiktligt bidrar till negativ påverkan på sina unga fans.

För det finns en påverkan. Folkhälsomyndigheten uppger i ett faktablad att bland tonåringar i åldern 16–17 år säger 6 procent att de börjat spela om pengar, spela mer eller spela för högre summor än de haft för avsikt, därför att de påverkats av reklam. Siffran för ungdomar med spelproblematik är närmare 50 %.

Det är dags att alla aktörer inom sport- och spelbranschen – från idrottsklubbar till spelföretag – arbetar tillsammans för att skapa en säkrare miljö för de unga. Genom samarbete och engagemang kan vi skapa en framtida kultur som prioriterar etik framför profit, vilket bidrar till en sundare syn på spelande bland nästa generation.

Avslutningsvis

Som vi sett genom fotbollsstjärnor som Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson, sträcker sig idolernas inflytande långt bortom fotbollsplanen, in i casinovärldens lysande men potentiellt riskfyllda sken.

Deras medverkan i spelreklam har inte bara höjt branschens profil, den har också gett liv åt viktiga frågor om de etiska konsekvenserna av deras val. I takt med att diskussionen fortsätter, är det viktigt att vi som samhälle noga överväger idrottsikoner som verktyg i marknadsföringen av spel om pengar. Och att vi strävar efter en ansvarsfull balans mellan underhållning och risk.

Vi vill också passa på att poängtera att spel för pengar är endast för dig över 18 år. Och att spel för pengar ska vara för nöjes skull. Med pengar du kan förlora utan att det påverkar din personliga ekonomi. Så kom ihåg att spela ansvarsfull!